Nyheder

Thursday 13. December 2018

Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen - lovpligtigt skema 4

Skrevet af advokat Martin Leth Hansen (H) Det er nu blevet lovpligtigt, at andelsboligforeninger i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling får udarbejdet et oplysningsskema, benævnt skema 4: ”Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen”. Hensigten er den, at køber af en andelslejlighed, på baggrund af skemaet får bedre mulighed for at sammenligne økonomien i forskellige andelsboligforeninger. Det er endvidere et krav, at skemaet bliver gennemgået på ordinær generalforsamling. I skemaet fremgår et begreb, men kalder ”teknisk andelsværdi”. Teknisk andelsværdi består dels af andelsværdien som vedtaget på generalforsamlingen, men udregnet pr. m2 samt foreningens gæld, ligeledes pr. m2. Tanken i den tekniske andelsværdi er, at en køber, udover andelsprisen pr. m2, kan have interesse i at få oplyst, hvor stor hæftelse, der er pr. m2 af foreningens gæld. Vi udarbejder og gennemgår naturligvis skema 4 i de andelsboligforeninger vi administrerer.

Du er altid velkommen til at høre mere om, hvad Boelskifte Administration kan tilbyde netop jer

Få et tilbud Kontakt