Byggesager

Boelskifte Administration A/S bistået andelsbolig- og ejerforeninger samt gårdlaug i mere end 300 byggesager.

Boelskifte Administration A/S bliver ofte spurgt til gennemførelsen af en byggesag. Det er både i forbindelse med opsætning af altan, renoveringer af facaden på ejendommen eller udskiftning af faldstammer og stigestrenge.

Vi anser det for afgørende, at foreningerne bliver ført bedst muligt igennem en byggesag - fra de første tanker om projektet til projektet står færdigt. Som foreningens daglige administrator har vi som regel et indgående kendskab til foreningens ejendom. Derfor kan vi være med til at rådgive bestyrelsen om rettidigt at få vedligeholdt ejendommen, hjælpe dem når de ønsker at få opsat altaner mv.

Derudover oplever vi gang på gang vigtigheden i at have de rette rådgivere tilknyttet et projekt i en forening. Vores store praktiske og teoretiske erfaring er med til at sikre at foreningerne kommer bedst muligt igennem projekterne. Vi anbefaler derfor foreningerne at benytte Boelskifte Administration som deres juridiske rådgiver i byggesager.
Af samme grund mener vi også at foreningen som udgangspunkt bør have en teknisk rådgiver med i deres projekt.

Ved at benytte både juridisk og teknisk rådgiver opnår foreningerne en sikkerhed for, at det er professionelle der varetager foreningens interesse og sikrer at et byggeprojekt kommer forsvarligt og korrekt igennem projektet.

Som byggesagsadministrator varetager vi blandt andet følgende opgaver:

  • Sikrer det juridisk grundlag forud for projektets vedtagelse
  • Sikrer det juridiske grundlag til teknisk rådgiver og entreprenører
  • Varetager forsikringsretlige elementer, herunder tegne All-risk forsikring
  • Sikrer udbudsmaterialet
  • Hjemtager finansiering på gunstige vilkår
  • Varetager evt. tvister under byggesagen
  • Varslinger til beboere og reguleringer af boligafgifter m.m.

Kontakt os gerne for en uformel drøftelse af jeres kommende byggeprojekt.

 

Du er altid velkommen til at høre mere om, hvad Boelskifte Administration kan tilbyde netop jer

Få et tilbud Kontakt