Vores DNA

MERE END 55 ÅRS ERFARING – 360 GRADERS RÅDGIVNING OG SERVICE

Altid til rådighed

Vi har brugt de seneste 55 år på at specialisere os og konstant dygtiggøre os inden for administration af og rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger.

Mange års erfaring har lært os, at noget af det allervigtigste for bestyrelser og beboere er, at foreningen har faste kontaktpersoner med omfattende kendskab til alle foreningens forhold.

Vi er til rådighed på alle områder når der er behov for det. Det være sig økonomi, jura, ejendomsservice eller byggesager og altid klar med den nyeste teknologi.

Det er selvfølgelig også afgørende, at driften af foreningen er professionelt også selvom der er tale om private boligforeninger. Det sker ved struktureret planlægning i forhold til bl.a. foreningens økonomi, drift og vedligeholdelse.

En struktureret drift sparer boligforeningen mange penge, og sikrer tryghed for foreningens bestyrelse og sikrer et stærkt grundlag for alle beslutninger. 

Vi har mange kompetencer men fokuserer på, at vi rådgiver på et let forståeligt sprog og altid er i øjenhøjde med bestyrelse og beboere.

Vores medarbejdere

Alle medarbejdere hos Boelskifte Administration A/S er nøje udvalgt, har mange års erfaring og specialiseret viden om alle foreningens forhold. Det være sig administrative såvel som økonomiske.

Udover et højt vidensniveau lægger Boelskifte Administration A/S vægt på god service, hurtig responstid og på en lettilgængelig og forståelig kommunikation.

Alle foreninger hos Boelskifte Administration A/S har en fast tilknyttet administrator, der er ansvarlig for den daglige drift i foreningen.

Administrationen

Alle de grundlæggende dele af administrationen, det være sig bogføring, betaling af regninger, afholdelse af budgetmøder og generalforsamlinger og rykkere, bliver naturligvis udført lige efter bogen af Boelskifte Administration A/S.

Det er en forudsætning for den veldrevne andelsbolig- og ejerforening. Derudover er det altid vores målsætning at hjælpe foreningen og bestyrelsen med at optimere den daglige drift.

Mere om Boelskifte Administration

Løbende juridisk rådgivning

Hos Boelskifte Administration A/S er løbende juridisk rådgivning en del af den daglige drift og indeholdt i administrationsaftalen. Boelskifte Administration er et af de få administrationsselskaber, hvor bestyrelsen har direkte adgang og daglig kontakt til erfarne jurister uden det medfører ekstraregninger. Det giver tryghed og sparer ofte foreningen for mange problemer. 

Besparelser på foreningens udgifter

Boelskifte Administration A/S er på baggrund af størrelsen på vores portefølje i stand til at indhente fordelagtige prisaftaler til de foreninger, vi administrerer. Vi har samtidig særlig fokus på mulighederne for låneomlægning og offentlige tilskud, som foreslås bestyrelserne, når mulighederne opstår. Sammen med bestyrelsen lægger vi også gerne en økonomisk slagplan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse, og vi kan tilbyde, at foreningen får udarbejdet en tilstands- og vedligeholdelsesplan for et meget rimeligt beløb.

IT-løsninger

Foreningen får via Boelskifte Administration A/S deres sin hjemmeside, hvor bestyrelsen og beboerne har adgang til alle foreningens opdaterede dokumenter. Via hjemmesiden er der mulighed for at kommunikere eksternt og internt i foreningen. Bestyrelsen har dertil online adgang til foreningens bogføring og økonomi og er dermed altid opdateret. Alle bestyrelsens godkendelser sker online via nem-id. Regninger, overdragelser og aftaler fremsendes og godkendes således alle elektronisk.

Byggesager

Professionel byggesagsadministration, også de mere komplicerede af slagsen, herunder etablering af nye boliger på loftet, er et af vore specialer og udføres hos Boelskifte Administration A/S af erfarne advokater. En sikker og tryg gennemførelse af en byggesag kræver indgående viden om bl.a. byggejura, finansiering, forening- og forsikringsret – den viden har vi.

Ejendomsservice

Boelskifte Administration A/S kan tilbyde professionel ejendomsservice til konkurrencedygtige priser og under ordnede arbejds- og skatteforhold.

Vores prispolitik

Det er en forudsætning hos Boelskifte Administration A/S, at administration af andelsbolig- og ejerforeninger er en tillidssag.

De foreninger, vi administrerer, skal ikke have ubehagelige overraskelser - det er ingen tjent med. De aftalte priser dækker derfor al løbende drift i foreningen. Mere ekstraordinære begivenheder som retssager og større byggesager er ikke omfattet af den løbende administration, men aftales særskilt.

Generelt gælder, at alle vores ydelser aftales, før noget sættes i gang. Det er et spørgsmål om tillid.

Generelle forretningsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for enhver sag, som Administrationen varetager.

Få et tilbud

Vi vil meget gerne sende jer et tilbud på ejendomsadministration af jeres forenings ejendom. Benyt blot formularen her nedenfor. Jo mere vi ved om jer, jo bedre kan vi sikre, at vores tilbud til jer opfylder jeres behov – derfor kontakter vi jer efterfølgende, så vi får afstemt jeres forventninger til os og vi bliver bedst muligt klædt på til at kunne byde jer velkomne og
levere hvad I forventer. I er naturligvis meget velkomne til også at kontakte os forud for tilbuddet.

Vi glæder os til at høre fra jer og håber vi får lejlighed til at byde jer velkommen hos Boelskifte Administration A/S.

Vi administrerer mere end 5.000 boliger, og har også en løsning der opfylder jeres forenings ønsker og behov

  Anbefalinger

  MERE END 55 ÅRS ERFARING – 360 GRADERS RÅDGIVNING OG SERVICE

  Ansvar

  Boelskifte Administration A/S har i overensstemmelse med de af fastsatte regler en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring under policenr. 900 457 5773. Ansvarsforsikringen dækker hele ejendomsadministrationens virke.

  Boelskifte Administration A/S rådgivning er målrettet den konkrete sag, og firmaets påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden Boelskifte Administration A/S’ udtrykkelige accept. Administrationen er alene ansvarlig over for kunden og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag.

  Administrationen er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

  Forsikringens maksimum er kr. 25.000.000,- omfattende samtlige ansatte i overensstemmelse med Administrationens ansvarsforsikring.

  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000,-). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. 

   

  0+
  Succeeded
  Projects
  0+
  Working hours
  were spent

  Spørgsmål?
  Kontakt os her.