Bestyrelsesgodtgørelse – stigning i godtgørelsessats pr. 1. januar 2019

(skrevet af advokatfuldmægtig Louise Lyck)

Foreninger har mulighed for at udbetale en skattefri bestyrelsesgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Beslutning om udbetaling af bestyrelsesgodtgørelse skal træffes på en generalforsamling.

Skattefriheden af bestyrelsesgodtgørelsen er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af de udgifter som bestyrelsesmedlemmet afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger de satser der fastsættes af Ligningsrådet.

Pr. 1. januar 2019 er godtgørelsessatserne hævet til:

  • Maksimalt kr. 2.400 årligt (for telefon og internet)
  • Maksimalt kr. 1.450 årligt (for porto, møder, kontorartikler mv.)

Dermed kan bestyrelsesmedlemmer i 2019 årligt modtage i alt kr. 3.850 skattefrit (mod tidligere i alt kr. 3.750) jf. BEK. Nr. 1651 af 18/12/2018. Hvis der udbetales en højere godtgørelse end kr. 3.850 vil bestyrelsesmedlemmet blive beskattet af det fulde beløb.

I er velkomne til at kontakte jeres daglige administrator, hvis I ønsker hjælp til at få dette taget op som et punkt ved jeres kommende generalforsamling.
Boelskifte Administration A/S – kontakt@boelskifteadm.dk eller tlf.nr. 38 16 06 16