Orientering om Coronavirus/COVID-19

Da flere er begyndt at spørge til, hvordan man som bestyrelse og forening skal forholde sig i forhold til forårets kommende generalforsamlinger vil vi her komme med vores bemærkninger, baseret på myndighedernes anvisninger og retningslinjer.

Mange har formentlig registreret, at Statsministeren har udtalt, at arrangementer med mere end 1.000 personer bør aflyses eller udskydes.
Det er ikke der vi er i forhold til afvikling af generalforsamlingerne her i foråret, men situationen kan udvikle sig hele tiden.

På nuværende tidspunkt anbefaler vi ikke, at generalforsamlingerne aflyses eller ikke indkaldes, men Sund-hedsstyrelsens anbefalinger om god og grundig hygiejne bør følges og efterkommes.
Det betyder også, at man bør tage sine forbehold forud for en kommende generalforsamling.

Generelt bør vi alle gøre vores til, at forebygge smitte mod Coronavirus ved at følge Sundhedsstyrelsens vejledning:

Hvis man bliver syg er det vigtigt, at man tager sine forholdsregler og nøje overvejer om man skal deltage i en allerede indkaldt generalforsamling.

Symptomerne på COVID-19 kan vises sig med feber, hoste eller vejrtræningsbesvær.

Hvad kan vi gøre nu?
På nuværende tidspunkt må situationen følges nøje og man må ved en generalforsamling gør sit til at infor-mere medlemmerne forud for generalforsamlingen om selv at tage hensyn til de øvrige medlemmer.
Det er en god ide at sikre at det lokale generalforsamlingen skal afholdes i kan rumme antallet af deltagere, at der er desinficeringsmiddel (håndsprit) tilgængeligt og at man helt generelt frastår at give hånd, kram eller anden tættere omgang med hinanden før, under og efter generalforsamlingen.

Aflyse eller udskyde generalforsamling?
Vi anbefaler på nuværende tidspunkt fortsat afvikling af allerede planlagte generalforsamlinger, men med de forbehold som Sundhedsstyrelsen angiver. 

En allerede indkaldt generalforsamling kan ikke bare udskydes, men det er muligt at aflyse en allerede indkaldt generalforsamling. En udsættelse af en generalforsamling kan først ske på den indkaldte dato for generalforsamlingen.

Vores anbefaling er derfor, at følge med en anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen og tage de forbehold der bliver oplyst fra officiel side.

Med venlig hilsen

Boelskifte Administration A/S