Stigende problemer med penge under bordet

Skrevet af advokat Martin Leth Hansen (H)

Vi oplever i administrationen stadig flere sager, hvor køber oplyser, at der er blevet stillet krav om betaling af penge under bordet, som forudsætning for at købe lejligheden, eller hvor køber simpelthen har betalt penge under bordet for at få lov til at købe en andelslejlighed.

Den første problematik vi bliver spurgt til, er situationen, hvor køber inden andelsboligforeningen afregner købesummen overfor sælger, bliver anmodet om at tilbageholde et beløb, idet køber altså gør gældende, at der er betalt disse penge under bordet.

Det kan i mange tilfælde stille bestyrelsen i en svær situation, idet det herefter er op til bestyrelsen og/eller administrator at vurdere rigtigheden i påstanden om, at der er blevet betalt penge under bordet.

Som et godt råd i denne henseende bør bestyrelsen som minimum kræve meget sikker dokumentation for betaling under bordet, før man skrider til modregning i salgsprisen. Såfremt bestyrelsen tilbageholder et beløb, uden at have sikret sig tilstrækkeligt dokumentation, risikerer bestyrelsen et ansvar overfor sælger.

Bestyrelsen anbefales generelt altid at rette henvendelse til en af advokaterne hos os for en konkret vurdering af den enkelte sag.

En anden situation opstår, hvor salgssummen er afregnet overfor sælger, og køber retter henvendelse til bestyrelsen og oplyser, at der er blevet betalt penge under bordet eller bestyrelsen i øvrigt får kendskab til, at der har været tale om betaling af overpris. Bestyrelsen kan i disse tilfælde orientere køber om, at køber kan gøre krav gældende mod sælger i op til 6 måneder efter overdragelsen. Alternativt kan køber hæve købet, hvilket dog nok mest er af teoretisk interesse.

Bestyrelsen er velkommen til at henvise en sådan køber her til advokaterne i administrationen med henblik på, at vi kan rådgive køber om det videre forløb, herunder mulighederne for at udtage stævning mod sælger for ulovlig overpris.

Boelskifte Administration A/S kan kontaktes på kontakt@boelskifteadm.dk – tlf. +45 38 16 06 16