Tilbud om ejendomsgennemgang med henblik på energioptimering af jeres ejendom 

I disse tider hvor der er fokus på at mindste belastningen af klima og miljø og tænke grønt, har vi her hos Boelskifte Administration A/S, som et led i vores proaktive arbejde, indgået et samarbejde med en anerkendt samarbejdspartner, for at kortlægge hvilke af de ejendomme som vi har i administration, der har potentiale for energioptimering.

De foreninger som har størst potentiale for at energioptimere deres ejendom (og dermed også mulighed for at få en betydelig årlig besparelse),  vil blive kontaktet og tilbudt en gratis ejendomsgennemgang hvor en teknisk rådgiver vil vurdere hvilke arbejder der kan udføres på ejendommen.

Hvis jeres forening ønsker en gratis ejendomsgennemgang for at konstatere, om I har mulighed for at få en årlig energibesparelse, kan I kontakte advokatfuldmægtig Louise Lyck (lly@boelskifteadvokater.dk) for nærmere information.

Ejendomsgennemgangene vil  til orientering blive udført i løbet af foråret.