Tilbud om gratis rengøring og afspritning i jeres forening

Kære bestyrelse og beboere,

Vi vil gerne hjælpe boligforeningerne hos Boelskifte administration A/S i bestræbelserne på at bekæmpe coronavirus.
Boelskifte administration A/s tilbyder derfor vores kunder gratis og jævnlig rengøring og afspritning af udsatte områder i og på fællesarealerne. Det vil primært sige gelændre, dørhåndtag, stikkontakter, postkasser og øvrige områder og flader hvor flere personer typisk har berøring.

Jævnlig rengøring er er vigtigt tiltag allerede af den grund at coronavirus kan overleve op til 3 dage på feks håndtag.

Tilbuddet vil gælde sålænge regeringen opretholder de nuværende ekstraordinære tiltag mod virussens udbredelse eller vi meddeler at ordningen ophører.

Rent praktisk bliver rengøringen udført af Boelskifte administrations tilknyttede rengøringsfirma Solbjerg ejendomsservice SES ApS.
Hvis I har spørgsmål eller ønsker at benytte dette gratis tilbud kan I kontakte driftsleder Muzo Tunc på mt@boelskifteadvokater.dk . 

Tilbuddet gælder alle foreninger der er administreret hos Boelskifte Administration A/S og således også de foreninger der ikke anvender Solbjerg Ejendomsservice SES ApS til den daglige rengøring og ejendomsservice

Med venlig hilsen 
Boelskifte Administration A/S